California

Click on thumbnails to open galleries


Imperial
Sand Dunes

.
 
Mono Lake, CaliforniaSierra Nevadas
(Mono Lake
and Yosemite)
  Joshua Tree National Park
Joshua Tree
National Park
.